21. 12. 2015

Který měsíční kráter je největší?

Největší stopa po dopadu planetky na Měsíc není kráter, ale impaktní pánev, což je název pro opravdu velké krátery s průměrem přesahujícím několik stovek kilometrů. Tak velké pozůstatky po dopadu planetek totiž mají průměr mnohonásobně větší než hloubku. Odtud vhodnější název pánev

Největší impaktní pánev na Měsíci je Jižní pól–Aitken. Pojmenování vychází z útvarů, které se nacházejí na okrajích pánve: kráter Aitken a jižní pól Měsíce. Tato pánev má neuvěřitelný průměr 2 500 kilometrů (téměř dvě třetiny průměru celého Měsíce!) a hloubku jen asi 13 kilometrů. Ze Země ale tuto velkou pánev nikdy neuvidíme. Nachází se totiž na odvrácené straně Měsíce. Existenci této struktury geologové tušili už v 60. letech minulého století. Definitivně ji však potvrdila až data z americké sondy Clementine v roce 1994.


Topografická mapa Měsíce vycentrovaná na střed pánve Jižní pól-Aitken. Credit: NASA/Goddard