31. 3. 2017

Úzký měsíční srpek

Akurátní podmínky ke spatření velmi tenkého srpku nám nabízí jen pramálo lunací. Novoluní totiž musí proběhnout v optimální době vůči místnímu času. Tak například, když dojde k novu ráno daného dne, jen stěží bychom mohli ještě tentýž večer spatřit jenom několik hodin starý měsíc. Následující večer se však jeho stáří přiblíží čtyřiceti hodinám, a to už je srpek docela „obtloustlý“. 

Důležité je i roční období, ve kterém budete chtít mladý či starý měsíc vyhlížet. Optimální doba pro spatření mladého měsíce z našich zeměpisných šířek nastává poblíž jarní rovnodennosti. 

Jedna z poměrně vydařených šancí spatřit mladý srpek se letos naskytla na přelomu února a března. Pokud jste tedy byli ve vhodný čas na správném místě, mohli jste spatřit měsíční srpek zhruba 26 hodin po novu. A tak se v našem žebříčku rekordů objevily hned dva slušné „zářezy“.


Již dost obtloustlý“, ale efektní měsíční srpek. Foto: Giuseppe Donatiello.