14. 6. 2016

Boule nebo díry?

Podívejte se dobře na přiložený snímek a zkuste odhadnout, co jsou prohlubně a co jsou naopak vyvýšeniny. Že si nejste jisti? Tak to zdaleka nejste sami. Při určitých sklonech slunečního osvětlení nás takovéto krajiny dokážou pořádně zmást. Existuje na to však zaručený trik. Stačí si uvědomit, které z útvarů jsou krátery, čili prohlubně, a váš mozek se už pak většinou přepne.


Foto: NASA/GSFC/Arizona State University.

A je tu ještě jeden trik, jak našemu mozku pomoci. Nizozemský astronom Marcel Minnaert provedl experiment, při kterém lidem ukazoval fotografie Měsíce a zaznamenal na 400 jejich reakcí. Když byly fotografie orientovány tak, že světlo svítilo shora nebo zleva, zhruba tři čtvrtiny dotazovaných správně označilo krátery za prohlubně. Když ale byly fotografie orientovány tak, že světlo svítilo zdola nebo zprava, pouze polovina dotazovaných odpověděla správně. Náš mozek má tedy tendenci chápat útvary nejlépe v případě, že světlo probíhá shora či zleva. Stačí tedy snímek Měsíce vhodně otočit a správná krajina by se vám měla vyloupnout přímo před očima.